ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ)